PREDSTAVITEVDRUŠTVO SOŽITJE LJUBLJANA JE PROSTOVOLJNO DRUŠTVO
ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA,
KI ZDRUŽUJE OSEBE Z ZMERNO, TEŽJO IN
NAJTEŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU,
NJIHOVE STARŠE, SORODNIKE, STROKOVNE DELAVCE,
PROSTOVOLJCE IN PRIJATELJE.
DRUŠTVO DELUJE ŽE VEČ KOT 30 LET,
VANJ JE VKLJUČENIH PREKO 1000 ČLANOV.PRENESI STATUT.docPREDSEDNIK: VINKO BILIĆ
PODPREDSEDNICA: SUZANA BOHORČ


DAVČNA ŠTEVILKA: 84794992
IBAN SI56 0201 1009 2247 111 (NLB d.d.)

PROŠNJA ZA ZNIŽANO ČLANARINO:
V PRIMERU, DA STE SE ZNAŠLI V FINANČNIH TEŽAVAH LAHKO NA DRUŠTVO NASLOVITE PISNO PROŠNJO ZA ZNIŽANJE LETNE ČLANARINE NA 5,00 EUR. ZNIŽANA ČLANARINA JE NAMENJENA PREDVSEM OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU BREZ STARŠEV OZ. SKRBNIKOV IN ČLANOM DRUŠTVA Z IZREDNO NIZKIMI DOHODKI. PROŠNJA ZA ZNIŽANJE ČLANARINE ZA TEKOČE LETO MORA PRISPETI NA DRUŠTVO SOŽITJE LJUBLJANA, SAMOVA 9, LJUBLJANA, NAJKASNEJE DO 1. MARCA TEKOČEGA LETA. V NASPROTNEM PRIMERU SE ČLANARINA ZNIŽA ŠELE Z NASLEDNJIM LETOM. ODOBRITEV ČLANARINE MORA POTRDITI IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA. O ODLOČITVI IZVRŠNEGA ODBORA VAS BOMO PISNO OBVESTILI.DEJAVNOSTI:
ANGLEŠČINA
BALINANJE
HIPOTERAPEVTSKO JAHANJE
NOGOMET
KOŠARKA
NAMIZNI TENIS
PLAVANJE
PLESNO-GIBALNA ŠOLA
POHODNIŠTVO
TELOVADBA
KLUBSKA DEJAVNOST
ZIMOVANJE ZA DRUŽINE


SOCIALNI PROGRAMI:
V ORGANIZACIJI ZVEZE SOŽITJE, SE BODO ČLANI LJUBLJANSKEGA
DRUŠTVA UDELEŽILI SLEDEČIH OBLIK:
- RAZLIČNIH OBLIK VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ZA SAME OMDR,
- VODENIH CELINSKIH IN OBMORSKIH LETOVANJ S CILJNIMI
VSEBINAMI (DOŽIVLJAJSKO-PEDAGOŠKIMI, IZKUSTVENIMI,
INTERAKCIJSKIMI, POMOČI PRI SOCIALNEM VKLJUČEVANJU IDR.)
ZA DRUŽINE Z OSEBO Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU.

VELIKO POZORNOSTI NAMENIMO OHRANJANJU ŽE PRIDOBLJENIH
KOT TUDI PRIDOBIVANJU NOVIH PROSTOVOLJCEV TER SAMEMU
DELU S PROSTOVOLJCI OZ. USPOSABLJANJU PROSTOVOLJCEV
ZA SPREMLJANJE OMDR NA RAZLIČNIH OBLIKAH VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA V ORGANIZACIJI ZVEZE SOŽITJE TER ORGANIZIRALI
OBVEZNO UDELEŽBO PROSTOVOLJCEV NA ENODNEVNEM
IZOBRAŽEVALNEM SEMINARJU.


SREČANJE ČLANOV:
NOVOLETNO SREČANJE:
VSAKO LETO ORGANIZIRAMO TRADICIONALNO NOVOLETNO
SREČANJE Z OBDARITVIJO, PROGRAMOM IN ZABAVO.
SREČANJE POTEKA V CENTRU ZA KULTURO MLADIH
(PIONIRSKI DOM).

TRADICIONALNI IZLET:
VSAKO LETO ORGANIZIRAMO TRADICIONALNI IZLET ČLANOV
DRUŠTVA SOŽITJE LJUBLJANA. KRAJ IN PROGRAM IZLETA
DOLOČI IO DRUŠTVA IN O TEM PRAVOČASNO OBVESTIL VSE ČLANE.

PIKNIK:
VSAKO LETO ORGANIZIRAMO TRADICIONALNO LETNO
SREČANJE STROKOVNIH SODELAVCEV, ČLANOV DRUŠTVA,
OTROK IN ODRASLIH OMDR, TER ČLANI DRUŽIN. SREČANJE
S KULTURNIM PROGRAMOM, ZABAVNIM PROGRAMOM,
SREČELOVOM IN PIKNIKOM.