PREDSTAVITEVDRUŠTVO SOŽITJE LJUBLJANA JE PROSTOVOLJNO DRUŠTVO
ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA,
KI ZDRUŽUJE OSEBE Z ZMERNO, TEŽJO IN
NAJTEŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU,
NJIHOVE STARŠE, SORODNIKE, STROKOVNE DELAVCE,
PROSTOVOLJCE IN PRIJATELJE.
DRUŠTVO DELUJE ŽE VEČ KOT 30 LET,
VANJ JE VKLJUČENIH PREKO 1000 ČLANOV.1. STATUT DRUŠTVA SOŽITJE LJUBLJANA
2. KODEKS ETIČNIH NAČEL
3. PRAVILNIK O VAROVANJU ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV TER O VAROVANJU DOKUMENTARNEGA GRADIVA
V FIZIČNI OBLIKI SO NA VOLJO NA SEDEŽU DRUŠTVA.PREDSEDNICA: BOŽA ŠULJGIČ
PODPREDSEDNICA: SUZANA BOHORČ


DAVČNA ŠTEVILKA: 84794992
IBAN SI56 0201 1009 2247 111 (NLB d.d.)

PROŠNJA ZA ZNIŽANO ČLANARINO:
V PRIMERU, DA STE SE ZNAŠLI V FINANČNIH TEŽAVAH LAHKO NA DRUŠTVO NASLOVITE PISNO PROŠNJO ZA ZNIŽANJE LETNE ČLANARINE NA 5,00 EUR. ZNIŽANA ČLANARINA JE NAMENJENA PREDVSEM OSEBAM Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU BREZ STARŠEV OZ. SKRBNIKOV IN ČLANOM DRUŠTVA Z IZREDNO NIZKIMI DOHODKI. PROŠNJA ZA ZNIŽANJE ČLANARINE ZA TEKOČE LETO MORA PRISPETI NA DRUŠTVO SOŽITJE LJUBLJANA, SAMOVA 9, LJUBLJANA, NAJKASNEJE DO 1. MARCA TEKOČEGA LETA. V NASPROTNEM PRIMERU SE ČLANARINA ZNIŽA ŠELE Z NASLEDNJIM LETOM. ODOBRITEV ČLANARINE MORA POTRDITI IZVRŠNI ODBOR DRUŠTVA. O ODLOČITVI IZVRŠNEGA ODBORA VAS BOMO PISNO OBVESTILI.DEJAVNOSTI:
ANGLEŠČINA
BALINANJE
HIPOTERAPEVTSKO JAHANJE
NOGOMET
KOŠARKA
NAMIZNI TENIS
PLAVANJE
PLESNO-GIBALNA ŠOLA
POHODNIŠTVO
TELOVADBA
KLUBSKA DEJAVNOST
ZIMOVANJE ZA DRUŽINE


SOCIALNI PROGRAMI:
V ORGANIZACIJI ZVEZE SOŽITJE, SE BODO ČLANI LJUBLJANSKEGA
DRUŠTVA UDELEŽILI SLEDEČIH OBLIK:
- RAZLIČNIH OBLIK VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ZA SAME OMDR,
- VODENIH CELINSKIH IN OBMORSKIH LETOVANJ S CILJNIMI
VSEBINAMI (DOŽIVLJAJSKO-PEDAGOŠKIMI, IZKUSTVENIMI,
INTERAKCIJSKIMI, POMOČI PRI SOCIALNEM VKLJUČEVANJU IDR.)
ZA DRUŽINE Z OSEBO Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU.

VELIKO POZORNOSTI NAMENIMO OHRANJANJU ŽE PRIDOBLJENIH
KOT TUDI PRIDOBIVANJU NOVIH PROSTOVOLJCEV TER SAMEMU
DELU S PROSTOVOLJCI OZ. USPOSABLJANJU PROSTOVOLJCEV
ZA SPREMLJANJE OMDR NA RAZLIČNIH OBLIKAH VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA V ORGANIZACIJI ZVEZE SOŽITJE TER ORGANIZIRALI
OBVEZNO UDELEŽBO PROSTOVOLJCEV NA ENODNEVNEM
IZOBRAŽEVALNEM SEMINARJU.


SREČANJE ČLANOV:
NOVOLETNO SREČANJE:
VSAKO LETO ORGANIZIRAMO TRADICIONALNO NOVOLETNO
SREČANJE Z OBDARITVIJO, PROGRAMOM IN ZABAVO.
SREČANJE POTEKA V CENTRU ZA KULTURO MLADIH
(PIONIRSKI DOM).

TRADICIONALNI IZLET:
VSAKO LETO ORGANIZIRAMO TRADICIONALNI IZLET ČLANOV
DRUŠTVA SOŽITJE LJUBLJANA. KRAJ IN PROGRAM IZLETA
DOLOČI IO DRUŠTVA IN O TEM PRAVOČASNO OBVESTIL VSE ČLANE.

PIKNIK:
VSAKO LETO ORGANIZIRAMO TRADICIONALNO LETNO
SREČANJE STROKOVNIH SODELAVCEV, ČLANOV DRUŠTVA,
OTROK IN ODRASLIH OMDR, TER ČLANI DRUŽIN. SREČANJE
S KULTURNIM PROGRAMOM, ZABAVNIM PROGRAMOM,
SREČELOVOM IN PIKNIKOM.