VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA

 sreda 16 marec 2022 - 23:29:50 | tinytimySpoštovani člani in prijatelji društva!

Vljudno vas vabimo na redni občni zbor Društva Sožitje Ljubljana, ki bo v sredo, 23.3.2022 ob 16.30 uri v dvorani Zveze Sožitje, Ljubljana, Samova 9


DNEVNI RED:
1. Izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar, dva overovatelja),
2. Obravnava vsebinskega in finančnega poročila za leto 2021
3. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2021, razprava in sprejem
4. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2022- 2023
5. Statut društva
6. Razno


Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2021 je vsem članom društva na razpolago v pisarni društva v času uradnih ur(vsak četrtek od 11.00 do 14.00 ure), kjer lahko podate svoje predloge, vprašanja ali pripombe na oba dokumenta, prejeli in ogledali pa si ju boste lahko tudi na samem občnem zboru.

Veselilo nas bo, če se boste zbora udeležili v čim večjem številu.

Prosimo vas, da ob prihodu na sejo upoštevate navodila NIJZ glede covid-19.Lep pozdrav!
Predsednica društva
Boža Šuljgič