VABILO NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA

 torek 31 avgust 2021 - 21:40:05 | tinytimySpoštovani člani in prijatelji društva!

Vljudno vas vabimo na redni občni zbor Društva Sožitje Ljubljana, ki bo v četrtek, 16.9.2021 ob 16.30 uri v dvorani Zveze Sožitje, Ljubljana, Samova 9


DNEVNI RED:
1. Izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, zapisnikar, dva overovatelja),
2. Obravnava vsebinskega in finančnega poročila za leto 2020
3. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2020, razprava in sprejem
4. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2021
5. Določitev članarine za leto 2021-2022
6. Razno


Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2020 je vsem članom društva na razpolago v pisarni društva v času uradnih ur(vsak četrtek od 11.00 do 14.00 ure), kjer lahko podate svoje predloge, vprašanja ali pripombe na oba dokumenta, prejeli in ogledali pa si ju boste lahko tudi na samem občnem zboru.

Veselilo nas bo, če se boste zbora udeležili v čim večjem številu.

Prosimo vas, da ob prihodu na sejo upoštevate navodila NIJZ glede covid-19.Lep pozdrav!
Predsednica društva
Boža Šuljgič