RAZPIS 2019

 sreda 30 januar 2019 - 23:28:56 | tinytimyLeto je naokoli in za vas in vaše otroke imamo pripravljene nove programe izobraževanj in usposabljanj. Vsi programi so izobraževalne narave, zato so se udeleženci dolžni vključevati v programe. V primeru nesodelovanja, bo družina morala zapustiti program. Programi so namenjeni tako družinam, kot tudi samim osebam z zmernimi, težjimi, težkimi in kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju.
V prilogi vam pošiljamo kratko razlago programov, ki so vključeni v letošnji razpis, ter njihov način regresiranja.

A1 - Mlade družine, ki imajo otroke mlajše od 15 let (spodnja meja je 2 leti) vabimo na štiriletni izobraževalni cikel:

1. stopnja - HOTEL ZARJA - POHORJE od 29.06. - 06.07.2019 in
od 23.05. – 26.05.2019 in od 19.09. – 22.09.2019
(en cikel v dveh podaljšanih vikendih – oba obvezna)
2. stopnja - ZREČE od 23.06. – 30.06.2019
od 23.05. – 26.05.2019 in od 19.09. – 22.09.2019
(en cikel v dveh podaljšanih vikendih – oba obvezna)
3. stopnja - ROGLA od 09.05. – 12.05.2019 in
- KRANJSKA GORA od 19.09. – 22.09.2019
(en cikel v dveh podaljšanih vikendih – oba obvezna)
4. stopnja - ANKARAN od 29.06. – 06.07.2019
- DEBELI RTIČ in od 16.05. – 19.05.2019 in
ANKARAN od 05.09. – 08.09.2019
(en cikel v dveh podaljšanih vikendih – oba obvezna)
Udeležba OMDR je za vsa 4 leta brezplačna. Za druge člane družine pa je prispevek:
- prva stopnja: - za odrasle družinske člane 120 €, za brate in sestre do 12 leta 60 €, za druge (če so poleg staršev še tete, strici, stari starši) pa 150 €.
- druga stopnja: - za odrasle družinske člane 150 €, za brate in sestre do 12 leta 75 €, za druge (če so poleg staršev še tete, strici, stari starši) pa 190 €.
- tretja stopnja: - za odrasle družinske člane 175 €, za brate in sestre do 12 leta 90 €, za druge (če so poleg staršev še tete, strici, stari starši) pa 220 €.
- četrta stopnja: - za odrasle družinske člane 200 €, za brate in sestre do 12 leta 100 €, za druge (če so poleg staršev še tete, strici, stari starši) pa 250 €.

Akontacija ob prijavi znaša 50 € po osebi, ki jo poravnate po prejetem računu. Prijavnico in vse dodatne informacije dobite na sedežu Društva.

A2 - Vikend seminar:
- za babice in dedke: - ZREČE od 31.05. – 02.06.2019
Prosimo Vas, da razpis posredujete starim staršem, da se bodo lahko udeležili tega seminarja.

- seminar za sorojence: - LAŠKO od 12.09. – 15.09.2019
Namenjen je sorojencem oseb OMDR in njihovim partnerjem brez otrok, ki doslej še niso bili deležni take oblike usposabljanja. Priporočljiva starost udeležencev je nad 18 let.

- seminar za žalujoče: - MORAVSKE TOPLICE od 10.05. – 12.05.2019
Namenjen je vsem, ki so izgubili družinskega člana z motnjo v duševnem razvoju.

Cena vikend seminarjev je 75 €/osebo. Akontacija ob prijavi znaša 20 € po osebi, ki jo poravnate po prejetem računu. Prijavnico in vse dodatne informacije dobite na sedežu Društva.

A3 – Programi za otroke in najstnike:
1. SOROJENCI stari od 8 – 18 let:
Program je namenjen sorojencem oseb z MDR , ki se srečujejo z drugačnimi izzivi in vprašanji kot njihovi vrstniki, ki nimajo tovrstne izkušnje. Tu bodo pridobili ustrezne informacije o tem, kaj pomeni, če ima kdo posebne potrebe.
- sorojenci od 8 – 13 leta - BOHINJ od 14.07. – 20.07.2019
- sorojenci od 13 – 18 leta - BOHINJ od 14.07. – 20.07.2019
Cena programa je 170 €/osebo.

2. NAJSTNIKI Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU stari od 15 – 18 let:
Osebe z MDR se veliko težje osamosvojijo in postanejo samostojne. Program bo spodbujal njihovo samostojnost pri vsakodnevnih opravilih, usvajanje socialnih veščin, dejavno udeležbo pri aktivnostih ter samozagovorništvo.
- lokacijo sporočijo naknadno od 14.07. – 19.07.2019 Cena programa je 170 €/osebo.
Akontacija ob prijavi znaša 50 € po osebi, ki jo poravnate po prejemu računa. Prijavnico in vse dodatne informacije dobite na sedežu Društva.

A4 – Tematski seminarji:
Namenjen je družinam, z OMDR, ki so že končale program »štiri letni cikel« oz. je otrok z MDR starejši od 15 let in si želijo več izobraževalnih vsebin. Predavanja bodo potekala vsak dan. V času predavanj bo zagotovljeno varstvo. Letos bodo organizirani seminarji na temo:
- Spodbujanje zdravega načina življenja
- Hotel Zarja, Pohorje od 29.08. – 01.09.2019
- Komunikacija v družini - Terme Olimia AH Rosa, Podčetrtek od 27.06. – 30.06.2019 - Varna uporaba interneta - Terme 3000, Moravske toplice od 08.08. – 11.08.2019

Cene za navedene termine in lokacije so v prilogi razpisa. Akontacija ob prijavi znaša 50 € po osebi, ki jo poravnate po prejetem računu. Regresiranje je isto kot pri programu A5. Prijavnico in vse dodatne informacije dobite na sedežu Društva.

A5 - Ohranjanje psihofizičnega zdravja družin:
Programi so namenjeni vsem družinam z OMDR, starejšimi od 15 let oz. tistimi mlajšim družinam, katere so se predhodno vključevale v program štirih letnih ciklov.
Višina regresiranega prispevka v letu 2019 za sedem dnevno obliko znaša 250 €/OMDR, za tridnevno obliko pa 100 €/OMDR, po pogojih, ki jih je razpisala Zveza. Vse dodatne informacije boste dobili na sedežu Društva. Družini, ki se bo letos prvič udeležila programa A4 ali A5 , se poleg regresiranja prizna za sedemdnevno obliko še dodatnih 100 €/družino, za tridnevno pa 50 €/družino.

Cene programov, lokacije, termini in prijavnica so v prilogi razpisa. Akontacija ob prijavi znaša 50 € po osebi, ki jo poravnate po prejetem računu. Vse dodatne informacije dobite na sedežu Društva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLAČILO: Ob prijavi morajo udeleženci plačati akontacijo, ki jo poravnajo po prejetem računu. V primeru utemeljene odjave, vam bomo že plačani znesek vrnili. Preostali znesek, pa boste poravnali v dveh obrokih, praviloma pred odhodom. Za NEodjavo in prepozno odjavljene bomo izstavili račun v celoti!

Utemeljeno odjavo (velja le pisna) je potrebno oddati na sedežu Društva, v roku 14 dni po prejemu potrditve s strani Zveze Sožitja, razen v izjemnih primerih, ko odjavo lahko pošljete kasneje (nenadne bolezni ali drugi nepredvidljivi dogodki).

Udeležencem programa A4 in A5, ki se ne bodo vključevali v program, ne bomo priznali regresiranega zneska!!!


B - Program vseživljenjskega učenja (VŽU) OMDR

Skladno s sklepom Izvršnega odbora Društva Sožitje Ljubljana, z dne 26.01.2016, znaša prispevek udeležencev programov VŽU v letu 2017, sledeči:

- 2 in 3 dnevni programi (štejejo se nočitve) 20 €,
- 4 in 5 dnevni programi 25 €,
- 6 in 7 dnevni programi 35 €.

Doplačilo oz. prispevek udeležencev programov VŽU boste poravnali takrat, ko Vas bomo obvestili o potrjenem terminu in Vam izstavili račun, predvidoma konec meseca marca 2018!

 Vse prijave so EVIDENČNE oz. termin in kraj DT , ki si ga boste izbrali NI ZAGOTOVLJEN dokler prijave niso potrjene s strani Zveze Sožitja.
Potrditve terminov boste prejeli s strani našega Društva takoj, ko prejmemo potrditve s strani Zveze.

 V primeru večjega števila prijav na posameznih programih, kot imajo razpisanih prostih mest, se bo pristojna komisija s strani Zveze Sožitje, pri svojih odločitvah morala poslužiti dodatnih kriterijev in upoštevati kvotni sistem.

 Prijavnice morajo biti izpolnjene popolno, točno in čitljivo (z velikimi tiskanimi črkami)!

 Tabori so si raznoliki po:
1. vsebini (npr. skrb za samega sebe, športni, glasbeno – pevski, pohodniški,...)
2. zahtevnostni stopnji (npr. tabori za enke – težja oblika, gibalno ovirani, ... , ki potrebujejo svojega spremljevalca ali pa planinstvo - planinstvo, ki je zahtevnejši in že zahteva določeno fizično kondicijo)
3. starosti: a) od 18 – 50 let
b) nad 50 let (doživljajski tabor za starejše)
Prehod izven teh starostnih skupin je možen le ob pisni odobritvi predhodno oddane vloge!!!

 Vljudno Vas prosimo, da OMDR prijavite na DT, ki je primeren glede na njihove psihofizične sposobnosti, želje in interese.

 POZOR!
Udeležba OMDR na DT brez spremljevalca matičnega društva ni mogoča. V primeru izredne odpovedi spremljevalca našega društva (bolezen, prometna nesreča…), udeležba OMDR na DT ne bo mogoča. Temu se bomo poskušali izogniti, vendar Vas v nerešljivih situacijah prosimo za razumevanje.


PREVOZ:
Društvo nima možnosti zagotavljanja prevoza na kraj letovanja, seminarjev na program vseživljenskega učenja in nazaj! Prevoz morajo starši, skrbniki oz. prijavitelji organizirati sami!!!
PRIJAVE:

Prijavite se lahko LE OSEBNO v društveni pisarni, kjer si boste lahko ogledali letošnji razpis in dobili vse potrebne informacije.

S STRANI ZVEZE SOŽITJE IMAMO, ZA LETO 2019, NA VOLJO 80 MEST, ZA PROGRAME VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA - VŽU.


ZA PROGRAM VŽU – OMDR:
Potrebno je plačati prispevek v višini 20 €, 25 € ali 35 €, kot je zgoraj navedeno. Prispevek poravnate po prejetem računu.

• oddaja prijav:
- v torek 05.02.2019 in četrtek 07.02.2019 od 12.00 – 18.00 ure.


ZA DRUŽINSKE PROGRAME – A1, A2, A3, A4 in A5:
Potrebno je plačati akontacijo, kot je navedeno zgoraj pri posameznih programih. Akontacija se poravna po prejetem računu.

• oddaja prijav:
- v sredo 06.03.2109 in četrtek 07.03.2019 od 13.00 – 17.00 ure.


Prosimo upoštevajte navedene datume za prijavo in v primeru nejasnosti raje pokličite
ga. Tatjano Krhin, na telefonsko številko 030/410-876, saj kasnejših prijav ne sprejemamo!!!


Starše, skrbnike, sorodnike in vse druge, ki imajo željo po prostovoljnem delu in bi radi našim članom OMDR polepšali kakšen DT, vabimo, da naj se oglasijo na sedežu našega Društva.

Pričakujemo vas in se veselimo vaših prijav.